logo
Проекти
На головну
     В даному розділі представлено як діючі, так і завершені проекти, в яких брав участь КНК при НАНУ. Інформацію про інші проекти, які не згадано тут, можна знайти в розділі міжнародна співпраця.
Діючі проекти :
Проекти, які завершено :
   Проект "Нове бачення України на початку XXI століття"діючий

Мета: вивчити сучасний стан та сформувати нове бачення України на початку ХХІ століття.

Початок виконання : 2013 р.

    Детальніше ...
Наверх сторінки

   Проект "Елітарна світлиця"діючий

Мета: повне та глибоке інформування громадськості про досягнення науки і проблеми її розвитку вцілому, і в Україні зокрема; широке обговорення актуальних проблем культури, політики, громадського життя суспільства під час вечірніх читань, до участі у яких запрошуються провідні діячі науки та культури, державні та громадські діячі України.

Початок виконання : 1996 р.

    Детальніше ...
Наверх сторінки

   Проект "Імена України в Космосі" завершений

Мета: створення серії нарисів про події та особистості, назви та імена яких (відповідно) присвоєно об'єктам Всесвіту.

Терсін виконання : 2000-2005 рр.

Опис проекту:

     До 85-річчя Національної академії наук України завершено (спільно з Координаційним бюро ЕСУ НАН України та Українською астрономічною асоціацією за фінансової підтримки НАН України, НКАУ та ін.) виконання проекту "Імена України в космосі": у видавництві НАУТІЛУС (Львів) видано сигнальний примірник книги, яка включає понад 200 оригінальних статей, присвячених видатним історичним подіям минулого та сучасності України; життєвому та творчому шляху видатних українських діячів науки і культури, назви або імена яких присвоєно космічним об'єктам (керівник к.ф.-м.н. І. Вавилова).

Цитата зі вступної статті до видання "Імена України в Космосі", Я.С.Яцків.

     Вивчаючи такий далекий і одночасно близький Всесвіт і маючи право надавати назви його об'єктам, астрономи увічнили імена багатьох людей, назви країн та міст, природних утворень та видатних історичних подій. Подібно до того, як у давні часи люди окреслювали на небі в безлічі зір окремі сузір'я, так і ми відібрали з міжнародного астрономічного реєстру окремі імена та назви і створили символічні сузір'я українських імен у Космосі.
     У міжнародному реєстрі космічних назв українські імена вперше з'явилися в ході виконання програми спостережень малих планет і комет, які розпочалися у Сімеїзькій обсерваторії ще у 1912 р., а потім були продовжені в Кримській астрофізичній обсерваторії АН СРСР (зараз Міністерства освіти і науки України). Це були географічні назви та імена видатних учених - астрономів, фізиків та математиків.
     Принципово новий етап у розвитку космічної топоніміки пов'язаний з початком космічної ери, коли були одержані перші фотографії зворотного боку Місяця, досліджені поверхні Венери, Марса та інших тіл Сонячної системи. Так у Космосі з'явилися імена видатних вчених і конструкторів космічної техніки.
     У зібранні українських імен та назв у Космосі - понад 400 найменувань. Вони відтворюють історію нашої країни, увічнюють пам'ять видатних діячів науки і культури. Серед них є українці та представники інших народів. Але, незалежно від національності, вони називали чи називають Україну своєю Батьківщиною. Працюючи на теренах України чи поза її межами, користуючись українською мовою чи мовами інших народів світу, вони збагачували українську культуру та розповідали світу про свою Батьківщину. Є й ті, хто вніс вагомий внесок у розвиток світової культури, працюючи поза межами України, але його рід був пов'язаний з Україною. Тому назва книги "Імена України в Космосі" за певної міри умовна, бо вона відображає широку палітру імен світового рівня, імен, серед яких є й ті, якими по праву може гордитися Україна, Росія, Польща, Франція чи Сполучені Штати Америки. Така вже випала доля кращим синам та дочкам українського народу упродовж століть примножувати славу інших країн світу.
     Іншою ознакою унікальності цієї книги є її авторський колектив та форма подання матеріалу у вигляді нарисів, есе, спогадів. Користуючись таким нестандартним підходом, ми прагнули якнайкраще висвітлити окремі події в історії України та діяльність її видатних постатей.
     Наприкінці ХХ ст. на історичній карті світу з'явилася нова незалежна суверенна держава - Україна. Тому в книзі ми використовуємо сучасні назви міст та сіл, окремих установ та відомств України, її сучасний державний устрій та територіальні грaниці.
     Всі ми - діти Всесвіту, які приходять та відходять. Залишаючи нашим нащадкам українські імена в Космосі - своєрідній книзі вічності, ми прагнемо зробити свій внесок у збереження історичної пам'яті нашого народу, місія якого у розвитку земної цивілізації ще далеко не завершена.

Співпраця: Державний фонд фундаментальних досліджень, Координаційне бюро ЕСУ, Українська астрономічна асоціація, Рада з космічних досліджень НАН України.
Наверх сторінки

   Проект "Українознавство"діючий

Початок виконання : 1996 р.

    Детальніше ...
Наверх сторінки

   Проект "Наука і культура на межі тисячоліття" завершений

Мета: сприяння розвитку співпраці українських та австрійських науковців.

Термін виконання : 1999-2002 рр.

    Детальніше ...
Наверх сторінки

   Проект "Універсал"завершений

Мета: вшанування 80-річчя проголошення Центральною Радою Української Народної Республіки.

Термін виконання: 1994 -1998 рр.

Заходи:
 1. Встановлено меморіальну дошку на фасаді Київського будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) (24 серпня 1995 р.).
  Співпраця: Київська державна адміністрація.
 2. Встановлено меморіальну дошку у вестибюлі Будинку вчителя (24 серпня 1995 р.).
  Співпраця: Українська громада в Торонто (Канада).
 3. Участь у виданні архівних документів та матеріалів Центральної Ради "Українська Центральна Рада. Документи та матеріали", у 2-х томах. Влаштовано презентацію видання.
  Співпраця: Інститут історії України НАН України, ЦДАВОВ.
 4. Підготовка та видання біографічного довідника "Діячі Української Центральної Ради". Автори: В.Верстюк, Т.Осташко.
  Співпраця: Українська громада в Торонто (Канада).
 5. Підготовано та подано Президентові України пропозиції щодо відзначення в 97-98 рр. ювілеїв подій, пов'язаних з Українською революцією 1917-1918  рр.
 6. Виступ на Всеукраїнському Віче. Я.Яцків, "Українська Центральна Рада: історичне значення та уроки" (21 січня 1997 р.).
 7. Організовано та проведено урочисті збори з нагоди 80-річчя утворення Української Центральної Ради (20 березня 1997 р.).
  Співпраця: КУІН, НРУ, КУН, Київський будинок вчителя.
 8. Участь в урочистому вечорі 21 січня 1998 року, присвяченому 80-річчю проголошення УНР.
Наверх сторінки

   Проект "Дослідження з історії та потенціалу фундаментальної науки України
   та їх висвітлення в засобах масової інформації"
завершений

Мета: на основі оригінальних досліджень створити цикл телевізійних фільмів "Золоті імена науки України" - фільмів про видатних вчених, чиї оригінальні ідеї, наукові відкриття та розробки збагатили наукову скарбницю людства.

Термін виконання: 2000-2003 рр.

    Детальніше ...
Наверх сторінки

   Проект "Енциклопедія сучасної України"завершений

Мета: науково-видавничий проект зі створення "Доповнення до Енциклопедії українознавства (ЕУ-3)" - створення стислої енциклопедії про сучасну Україну як нову європейську державу. ЕУ-3 має доповнювати та уточнювати Енциклопедію Українознавства (ЕУ-2), яку було видано українською діаспорою упродовж 1955-1984 рр.

Термін виконання : 1994-1998 рр.

Заходи:
 1. Ідея, концепція ЕУ-3, пошук головних виконавців, формування редакційних колегій з розділів тощо.
 2. Пропозиції зі створення у 1998 р. Координаційного Бюро Енциклопедії Сучасної України.
 3. З 1998 р. Координаційне Бюро Енциклопедії Сучасної України працює як окремий підрозділ при НАН України.
 4. Подальша участь у роботі над Енциклопедією (редколегія).
Співпраця: Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Європі, Наукове товариство ім.Т.Шевченка у Львові, Координаційне бюро ЕСУ.
Наверх сторінки

   Проект "Славетні імена української науки"завершений

Мета: ствоpення на стоpінках газети "Світ" pубpики пpо видатних укpаїнських вчених, які збагатили світову науку відкpиттями, оpигінальними ідеями та винаходами.

Термін виконання : 1997 р.

Заходи:
 1. Опубліковано наpиси пpо життєвий та твоpчий шлях Гpигоpія Сковоpоди, Олександpа Богомольця, Степана Тимошенка.
Співпраця: газета "Світ".
Наверх сторінки

   Проект "Українські вчені за кордоном: перспективи співпраці та повернення"завершений

Мета:
1) вивчення досвіду різних країн світу з вирішення проблеми "відтоку високофахових науковців";
2) вивчення реального стану цієї проблеми в Україні - створення бази даних респондентів (українських вчених за кордоном) для подальшого проведення соціологічного опитування, який дозволить проаналізувати перспективи активізації реальної співпраці українських вчених за кордоном з їх з колегами в Україні та повернення;
3) розробка пропозицій до Державної програми повернення українських вчених (аналогічні програми уже прийнято урядами Естонії, Індії, Китаю).

Термін виконання : 2000-2001 рр.

Співпраця: центр соціальних експертиз і прогнозів Інституту соціології НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва, громадська організація "Жінки в науці".
    Детальніше ...
Наверх сторінки

   Проект "UKRSILKSAT"завершений

Мета: ствоpення телекомунікаційного супутника SILKSAT.

Термін виконання : 1998-2001 рр.

Співпраця:
    Детальніше ...

Наверх сторінки