logo
Проект "Науці - громадська ініціатива"
На головну

Шановні колеги !

     Український міжнародний комітет з питань науки і культури при НАН України, продовжуючи традицію проведення круглих столів з проблем сучасного стану та перспектив розвитку науки та техніки в Україні, запрошує Вас до виконання проекту “Науці – громадська ініціатива”.
     Мета проекту – залучити широке коло науковців, керівників науково-технологічної сфери, представників урядових структур та засобів масової інформації до обговорення питання щодо реального стану та проблем реформування науково-технологічної та інноваційної сфери України.
     Етапи виконання проекту:
     1) на першому етапі (01.04.05 – 15.04.05) всі зацікавлені особи передають по е-пошті свої матеріали, в яких вносять пропозиції щодо реформування науково-технологічної сфери
     а) на загальнонаціональному рівні;
     б) на рівні НАН України, державних академій та інших оргструктур науково-технологічної сфери, а також пропозиції щодо вдосконалення інноваційної діяльності.
     На цьому етапі ці матеріали вільно розповсюджуються в е-мережі та зберігаються на веб-сайті КНК НАН України. Після їх упорядкування ініціативною групою, матеріали публікуються в окремому виданні.
     В разі Вашої участі прошу вказувати місце роботи, посаду, науковий ступінь та звання, контактну адресу.
     2) на другому етапі (16.04.05 – 30.04.05) опубліковані матеріали розсилаються керівництву державних міністерств, відомств, установ та ін. для ознайомлення та пропозицій.
     3) на третьому етапі (до 15.05.05) відбувається відкритий форум науковців для обговорення пропозицій та прийняття рішень.
     Буду радий почути Ваші зауваження та пропозиції щодо виконання цього проекту. Прошу вас розповсюдити цю інформацію серед Ваших колег.

     З повагою

     Голова КНК при НАН України
     академік НАН України                                                                             Я.С.Яцків


     Про загальні характеристики змін, що відбулися в науково-технологічній сфері України, можна прочитати у наступних статтях:

 1. Звернення учасників круглого столу “Сучасний стан та перспективи розвитку наукової та науково-технічної сфери України” до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (перероблене і доопрацьоване). Проект структури організації державного управління науково-технологічним та інноваційним розвитком України
  (в форматі *.doc, 74 kb)


 2. Я.С. Яцків. Науково-технологічна сфера України. Загальностатистичні дані та спроба передбачення.
  (в форматі *.doc, 436 kb)


 3. Стратегія розвитку України (проект Тимчасової спеціальної комісїї ВРУ з питань майбутнього)
  (в форматі *.doc, 174 kb)


 4. Постанова Верховної Ради України "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні"
  (в форматі *.doc, 91 kb)


 5. Показники інноваційної діяльності
  (в форматі *.doc, 24 kb)


 6. Довідковий матеріал щодо стану української науки
  (в форматі *.doc, 93 kb)


 7. Організація наукових досліджень у Фінляндській Республіці
  (в форматі *.doc, 32 kb)


 8. Схема управління науково-технічної сферою Фінляндії
  (в форматі *.doc, 21 kb)


 9. Структура Міністерства науки і технологій Південної Кореї
  (в форматі *.doc, 47 kb)     Пропозиції учасників проекту щодо управління науково-технологічною сферою:

 1. Член-кореспондент НАН України Ковтун Г.О. (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України), "Що робити?"
  (в форматі *.doc, 49 kb)


 2. Лист від член-кореспондента НАН України Рябченка С.М. до Президента України щодо питань науково-технологічної і промислової політики України, її розробки та методів управління її реалізацією
  (в форматі *.doc, 37 kb)


 3. Пропозиції щодо реформування НАНУ від Українського фізичного товариства (пропозиції обговорені і схвалені Координаційною Радою УФТ)
  (в форматі *.doc, 27 kb)


 4. Пропозиції член-кореспондента Гриньова Б.В. щодо підвищення ефективності діяльності установ НАН України та управління науково-технічною діяльністю
  (в форматі *.doc, 51 kb)


 5. Пропозиції д.ф.-т.н. Васька Ф.Т. (Інститут фізики напівпровідників НАН України) щодо реанімації фундаментальної науки
  (в форматі *.doc, 60 kb)


 6. Пропозиції академіка НАН України Єльської Г.В. (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) щодо оптимізації діяльності НАН України і реформування науково-технологічної та інноваційної сфери в Україні
  (в форматі *.doc, 33 kb)


 7. Міркування д.б.н., професора Шуби Я.М. (Інститут фізіології ім. Богомольця НАН України) щодо реформування науково-технологічної сфери в Україні
  (в форматі *.doc, 52 kb)


 8. Аналітична записка к.т.н. Бублика С.Г. (Національний інститут стратегічних досліджень) щодо основних проблем науково-технологічного розвитку України та можливих напрямів їх розв’язання
  (в форматі *.doc, 53 kb)


 9. Академік НАН України Локтєв В.М., "Що можна було б зробити для збереження та відновлення науки в Україні"
  (в форматі *.doc, 95 kb)


 10. Д.ф.-м.н. Чишко К.О. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.Вєркіна НАН України), "Що потрібно вченим, аби відродити Україну як наукову державу"
  (в форматі *.doc, 47 kb)


Наверх сторінки